پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

ذوسنطاریای کبدی

اسهال خونی حادث شده از ضعف کبد را  در اصطلاح طب سنتی، ذوسنطاریای کبدی گویند.