پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

شعر

شَعِر به معنی زلف، مو، گیسو؛ موی خواه موی انسان باشد و یا دیگر حیوانات سوای شتر و گوسپند.