پیج اینستاگرام طبایع

ضعف معده

منظور از ضعف معده، ضعف هضم است، یعنی عدم استحاله غذا تا مقدار قوام و مزاج لازم.ضعف معده موجب می شود که غذا در معده باقی بماند و به اصطلاح عمل هضم در بدن به خوبی انجام نشود.