پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

فوندوس

فوندوس به معنای محلی که تو رفته و گود است و در اصطلاح طب، عمق و انتهای هر عضو مجوفی را گویند مانند فوندوس معده (قعر معده) ؛ فوندوس کیسه صفرا؛ فوندوس رحم؛ فوندوس چشم