پیج اینستاگرام طبایع

سقایه

سِقایَه به معنی آب دادن_ ظرف آبخوری؛ پیمانه آب و ظرفی که در آن آب بخورند یا پیمانه آوندی که بدان آب دهند.