پیج اینستاگرام طبایع

انغوزه

انغوزه یا آنغوزه دارویی بدبو و دافع تشنج و عبارت است از صمغ درخت انگدان، که به زبان تازی حلتیث منتن گویند.

صمغی است که از گیاه انگدان گیرند و به آن صمغ انجدان نیز گویند و آن بصورت دانه های صمغی بدرشتی یک نخود تا یک گردو دیده می شود و برنگ های زرد، قهوه ای و خاکستری و طعمش گس و تلخ و زننده و بویش شبیه سیر است. (فرهنگ فارسی معین).

این گیاه صمغ رزینی تراوش شده از ریزوم و ریشه گیاه Ferula assa-foetida از خانواده چتریان (Umbelliferae) است دارای بویی تند شبیه بوی سیر می باشد که در برخی نواحی ایران از جمله اصفهان با نام محلی (انگشت کنده) نامیده می شود.