پیج اینستاگرام طبایع

غزالی

غزالی یه جز اسم خاص در دو معنای دیگر نیز کاربرد دارد  1) در اصطلاح طب قسمی از نبض است  2) نوعی خرما که دراز و قهوه ای رنگ است. (دزی ج 2 ص 211).