فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

غزالی

غزالی یه جز اسم خاص در دو معنای دیگر نیز کاربرد دارد  ۱) در اصطلاح طب قسمی از نبض است  ۲) نوعی خرما که دراز و قهوه ای رنگ است. (دزی ج ۲ ص ۲۱۱).