پیج اینستاگرام طبایع

قطور

مقصود از قُطور در طب سنتی، داروهای مایعی است که در گوش، بینی و چشم چکانده می‌شود.