عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

دق الشیخوخه (دق الهرم)

دق شیخوخت، دق پیرانه، مرضی که در آن فرد مبتلا قبل از دوران پیری به احوال آنان می‌گراید.