پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

تحجر مفاصل

تحجر مفاصل یعنی سخت شدن، خشک شدن و تصلب مفاصل. گاه این تحجر به مرحله ای می‌رسد که بیمار مطلقاً نمی‌تواند حرکت کند.

در علم طب، مقصود از خود کلمه تحجر، جمع شدن ماده سخت در پلک چشم است.