پیج اینستاگرام طبایع

سل

سل در لغت به معنی هزال است. زخمی که در ریه به دلیل ریختن نزله گرم حاد به آن، حادث شود. مرضی عفونی و واگیردار که بیشتر ریه و غدد لنفاوی به آن دچار می شوند و عوارض آن ضعف بنیه، لاغری، کم خونی، تنگی نفس، سرفه و خارج شدن خون یا اخلاط از سینه است.

مترادف سل: تب لازم، نطفه