پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

فصد

فَصد یعنی رگ زدن و خون گرفتن از ورید، شکافتن رگ بیمار؛

فَصْدْ در واقع نوعی روش خونگیری در طب سنتی است. فصد بازکردن منفذی کوچک در دیواره رگ به وسیله نیشتر است که طبق پنداشته های طب سنتی باعث خروج اخلاط فاسد بدن با خروج خون می‌شود. این کار در روزگار قدیم به منظور کاهش فشار خون از طریق کاستن از حجم خون افراد انجام می شد اما از آنجا که معمولاً فشار خون علامت آشکاری ندارد در پزشکی امروز چنین کاربردی مردود شناخته شده است. فصد بایستی توسط افراد ماهر و متخصص انجام شود.