ذوالفتره

ذُوالفَتره یعنی نبضِ اندر میان افتاده، نبضی که در میانه قطع شود.(علم النبض ۲۴؛ اغراض ۹۰). نبضی که فواصل زدن آن غیرمساوی و منقطع است و سبب آن سقوط قوت است.

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)