پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

البثور فی الحلق

دانه های گرم سوزنده که گاهی در حلق و بیشتر در مری به وجود می‌آید.