پیج اینستاگرام طبایع

سلاق

سُلاق در طب سنتی دارای چند معنی است 1) پوست رفتگی یا پوسیدگی بن دندان ها  2) جوش هائى که بر بیخ زبان درآید  3) ورم پلک هاى چشم به همراه سرخى و ترشح؛ غلظت، سرخی و ورمی که در پلک های چشم به واسطه خلط شور و رطوبت غلیظ گرم و سوخته ایجاد می شود و اگر به موقع درمان نشود، مژه را می‌ریزاند و سپس اطراف پلک را زخم می‌گرداند.