فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

سره

سُرّه در اصطلاح طب یعنی گودی کوچکی که روی شکم انسان است، ناف