پیج اینستاگرام طبایع

غذای صالح الکیموس

در اثر هضم غذای صالح الکیموس، خون طبیعی بوجود می آید و هر چهار خلط (دم، صفرا، سودا، بلغم) به قدر احتیاج و متناسب با هم تولید می‌شوند مانند آبگوشت و مزاج فرد را تغییر فاحش نمی‌دهند.

به عبارتی، صالح الکیموس، غذایی است که از آن، خون صالح تولید می شود؛ مانند گوشت کبک. خون صالح به خونی گفته می‌شود که از هر گونه ناخالصی، نقیّ و پاک بوده و اخلاط دیگر (بلغم، سودا و صفرا) در آن غذا به اندازه باشد؛ بدین سبب بدن تغذیه بالاتری می شود. همچنین ارواح صالح و نیکویی از آن متولد می شود. روح صالح، حامل قوای برتری می باشد؛ بنابراین خون صالح، مبدأ سلامت جسم و قوای جسمی و در نتیجه منشأ روان سالم خواهد بود. بدن و روان سالم نیز زمینه ساز اخلاق حسنه هستند؛ لذا برای اصلاح اخلاق باید تا حد ممکن از غذاهایی استفاده شود که صالح الکیموس باشند.