پیج اینستاگرام طبایع

غذای معتدل

غذای معتدل، غذایی است که از نظر هضم و جذب نسبت به غذاهای لطیف و کثیف (غلیظ) حالت بینابینی دارد. این نوع غذاها برای افراد با مزاج معتدل و فعالیت متوسط مناسب است.