مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

نتو

نَتو به معنای آماسیدن، ورم کردن، بالا آمدن عضو از جای خود یا تورم زخم است.

نتو السُرَّه: بالا آمدن و ورم کردن موضع را گویند که علل آن: ۱) رطوبت بلغمی که در آن موضع جمع شده ۲) بادی که در آن موضع ایجاد شده ۳) روییدن گوشت زیر پوست آن موضع است ۴) یا ناشی از شکافته شدن و پاره شدن شریانی در آن جاست.