مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

وخم (وخام)

وَخَم یا وِخام در اصطلاح طب یعنی ۱) سوء هاضمه، فساد هضم غذا  ۲) تعفن و فساد هوا که موجب امراض وبایی گردد ۳)بیماری است مانند بواسیر که در فرج ماده شتر پدید آید.