پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

وخم (وخام)

وَخَم یا وِخام در اصطلاح طب یعنی 1) سوء هاضمه، فساد هضم غذا  2) تعفن و فساد هوا که موجب امراض وبایی گردد 3)بیماری است مانند بواسیر که در فرج ماده شتر پدید آید.