پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

سِمَن

سِمَن در اصطلاح طب یعنی چاق شدن، فربه شدن، چربی، فربهی