مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

قرعه

قَرَعَه در اصطلاح طب سنتی یعنی بی موشدگی، بی مو شدن، قسمت بی موی سر