پیج اینستاگرام طبایع

قرعه

قَرَعَه در اصطلاح طب سنتی یعنی بی موشدگی، بی مو شدن، قسمت بی موی سر