پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

اوکسائی

سرکه مخلوط با آب و نمک را در اصطلاح طب سنتی، اوکسائی گویند.