پیج اینستاگرام طبایع

پیه

پیه یعنی چربی، شحم، بافت چرب و سفیدرنگی که در بدن انسان و بعضی حیوانات تولید می‌شود و بر گوشت مانند روغن منجمد می‌باشد و آنرا به عرف چربی گویند.
پیه آوردن: 1) انباشته شدن چربی در عضوی از بدن 2) کنایه از چاق شدن.