پیج اینستاگرام طبایع

حجاب الصدر (حجب الصدر)

حجاب الصدر یا حجب الصدر یعنی دیافراگم، پرده غشائی که فضای سینه را به دو بخش چپ و راست تقسیم می‌کند.