پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

داء الحیه

۱) مرضی که به سبب مواد سوداوی سوخته و یا بلغم شور موی سر ریخته و پوست آن جدا می گردد.

۲) مرض سخت شدن و بد شکلی پوست بدن را گویند که سطح جلد از فلس های خشک و قطعات تیره و صلب شبیه به فلس ماهی پوشیده می‌شود. این مرض غالباً مادرزادی و ارثی است و در افراد یک خانواده مشاهده می گردد. ظهورش در افراد مبتلا معمولا بعد از سنین ۲ سالگی و ۳ سالگی است و شدت آن در سنین ابتدای بلوغ می‌باشد.