پیج اینستاگرام طبایع

جلاب

جلاب، معرب گلاب است؛ انگبینی است که با گلاب آمیخته و آنرا بپزند تا حدی که قوام آید. شربتی که از قند و گلاب سازند. ایرانیان آن را به معنی مطلق شربت بکار می‌برند.

در قدیم جلاب هم به عنوان دارو و هم به عنوان یک نوشیدنی نشاط‌ آور در میهمانی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، از این رو نسخه‌های شربت جلاب متعدد و متنوع است و هر حکیم با توجه به نیاز بیمار در نسخه اصل تصرفاتی کرده و مواردی به آن افزوده است.

شربت جلاب  تقویت کننده عمومی بدن و نشاط آور است و خصوصا مقوی قلب، اعصاب، معده و کبد است، این نوشیدنی گوارا برای بهبود ضعف، ترس، وحشت و افسردگی به تنهایی یا همراه با عرقیات مناسب نوشیده می‌شود.