پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

تحلل

در اصطلاح طب سنتی، تحلل استفراغی است غیرمحسوس که آن را تحلیل نیز نامند.