مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

انحدار

در اصطلاح طب سنتی، تورم و غلیظ شدن پوست را انحدار گویند. البته گاهی معنی هضم شدن هم می‌دهد.