پیج اینستاگرام طبایع

انحدار

در اصطلاح طب سنتی، تورم و غلیظ شدن پوست را انحدار گویند. البته گاهی معنی هضم شدن هم می‌دهد.