پیج اینستاگرام طبایع

انگشت

اِنگِشت به محصولی گفته می‌شود که از احتراق غیر کامل نباتات ساقه دار حاصل گردد، زغال، اخگر کشته