عضویت در صفحه اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

انخراط

در اصطلاح طب، اِنخراط به معنی باریک و لاغر شدن تن است