پیج اینستاگرام طبایع

رغوه

کف هر چیز خواه شیر باشد یا جز آن را رغوه گویند (ناظم الاطباء)، کفک، سرشیر