پیج اینستاگرام طبایع

بادروج (ریحان کوهی)

بادروج به فارسی (ریحان کوهی) و (بادر وج) گویند در شرح اسما آمده است که بادروج معرب بادروز فارسی است و در کتب طب سنتی با (دروج ابیض) نیز آمده است. نام علمی آن (Ocimum album L) می باشد و شبیه ریحان است برگ های آن ریزتر، ساقه آن مربع شکل، گل آن مایل به سرخی، اسانس آن کمتر از ریحان و تخم آن ریزتر از تخم ریحان پرورشی است ولی همان طور سیاه است تخم آن را تخم شربتی نامند. در برخی از قدیم‌ترین مآخذ دوره اسلامی، «حوک» عربی را همان «بادرو (ج)» فارسی، یا به صورت معرّب آن، «باذَروج» دانسته‌اند. گیاه بادروج دارای طبع گرم و خشک است.

خواص درمانی گیاه دارویی بادروج (ریحان کوهی)

گیاه بادروج مفرح و مقوی قلب می باشد.
جوشانده برگ های بادروج برای معالجه سوزاک و رفع ضعف اسپرم مناسب است.
تخم بادروج یا ریحان کوهی را برای معالجه سردرد و سایر دردهای عصبی می خورند.
گیاه ریحان کوهی به طور کلی معطر و محرک است و قابض و بند آورنده اسهال خونی و برگهای آن تب بر می باشد.
دم کرده تخم گیاه جم اسفرم مسکن است و درجه حرارت بالای بدن را کاهش می دهد.
شیره برگهای ریحان یا گلهای آن برای قطع سرفه تجویز می شود.
از برگهای گیاه ریحان کوهی به عنوان ضد اسپاسم و بادشکن و مسکن و آرام کننده استفاده می شود.
در هندوستان از گل ریحان کوهی یا بادروج به عنوان بادشکن و مدر استفاده می کنند.
تخم گیاه بادروج را که لعابدار است به صورت دم کرده در موارد سوزاک و اسهال خونی و اسهال مزمن می خورند.
از شیره برگهای گیاه بادروج مخلوط با عسل در موارد خناق استفاده می شود.

مصلح بادروج

مصرف خیار بوته ای، سرکه و خرفه همراه بادروج یا ریحان کوهی سبب اصلاح آن شده و خواص و مزاج آن را بهبود می‌بخشد.