پیج اینستاگرام طبایع

غمز

دلک (ماساژ) و غمز (رگ‌گیری) از روش‌های علمی و تجربی طب سنتی ایرانی است که برای پیشگیری، تشخیص و درمان برخی بیماری‌ها به کار می‌رود. این روش‌ها هیچ عارضه‌ای ندارند و بر تمام غدد و اعضای بدن تأثیر دارند و در جهان یک مکتب طبی شناخته‌شده اند.

ﻏﻤﺰ واژه‌ای عربی است و در ﻃﺐ اﻳﺮانی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺸﺮدن ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف درﻣﺎنی ﺧﺎص روی برخی از نقاط بدن انجام می‌شود و به عنوان یک نوع ماساژ پزشکی ویژه طب سنتی ایران و به عنوان روشی مؤثر در درمان انواع کمر درد، بهبود دیسک سیاتیک، کاهش درد و محدودیت حرکات مفاصل و انواع دردهای عضلانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.