پیج اینستاگرام طبایع

عنق

عُنُق در اصطلاح طب به معنای گردن، فاصله بین سر و بدن یا به عبارتی محل اتصال سر به بدن است و جمع آن اعناق می‌باشد.