پیج اینستاگرام طبایع

غور

غور در اصطلاح طب سنتی به معنای فتق و غور شدن یعنی مبتلا به فتق شدن.