پیج اینستاگرام طبایع

دیدان

دیدان جمع دود و در اصطلاح طب سنتی به معنای کرم هایی است که در امعاء تولید می‌شود و سبب آن رطوبت زیادی که در امعاء می‌ماند و متعفن می‌گردند.