پیج اینستاگرام طبایع

رعشه

رعشه به معنای لرزش های منظم و بدون اراده دست و پا یا سایر قسمت های بدن و به عبارتی مختل شدن حرکات ارادی با جایگزینی حرکات غیرارادی است که علت آن سوء مزاج مادی یا سوء مزاج ساده ای است که بر عصب حادث شده است.

رعشه اضطرابی است که در حرکت عضو پدید می آید، به جهت ناتوانی نیرویی که آن را در بر دارد. آنچه از جنس حرکت است، چون حرکت تشنج و حرکت اختلاجی.

رعشه، لرزشی که در اندام آدمی از پیری و کلانسالی و یا از بیماری پدید آید. (ناظم الاطباء).

افراد مسن، افراد همیشه شراب خوار بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند و نوشیدن آب سرد بعد از ورزش یا جماع آن را تشدید می‌کند.

فرق رعشه با احتلاج: حرکت اختلاج چه عضو متحرک باشد یا ساکن به وجود می آید، اما در رعشه حرکت موقوف به حرکت عضو است.