پیج اینستاگرام طبایع

حکه

خارش، حکاک، بیماری خارش. هرگونه خارش پوست بدون دانه و برآمدگی، و متفاوت از جرب است.  فرق حکه با جرب در آن است که جرب دانه های کوچک و گاهاً بزرگی است که بر روی پوست عارض شده و در تری و خشکی هم بین آنها اختلاف است. و گاهی این دانه ها چرک می‌کنند و با خارش زیادی همراهند. اما حکه اساساً خارش بدون دانه های قرمز است.

حکه الانف (حکه انف): خارش و سوزش زننده ای که به واسطه استنشاق هوای سرد و جز آن در بینی پدید آید و موجب ریزش اشک از دیدگان شود.
حکه العین (حکه عین): خارشی که در پلک پدید آید.
حکه بواسیری: خارش مبتلایان به بواسیر.