پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

رضفه

رَضفَه یعنی کشکک زانو، کاسه زانو، سر زانو و استخوانی است مستدیرالشکل / استخوان قابک زانو که گردنا نیز گویند. (از ناظم الاطباء).