پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

حضر

حضر در اصطلاح طب سنتی به دو معناست ۱) زهار (شرمگاه) مرد و زن  ۲) پیه در ناف