پیج اینستاگرام طبایع

حضر

حضر در اصطلاح طب سنتی به دو معناست 1) زهار (شرمگاه) مرد و زن  2) پیه در ناف