پیج اینستاگرام طبایع

بهق

لکه های سفید کم رنگ و یا سیاه کم رنگ بدون عمق که در ظاهر پوست دیده می‌شود و به تدریج بیشتر می‌شود.

خال ها و نقطه ها و برآمدگی های سیاه و سفید روی بدن، لک و پیس (تاج بخش، 1385: 55).

 پیسی ظاهر پوست برخلاف برص (ناظم الاطباء) که به سبب برودت مزاج و غلبه بلغم بر خون یا آمیزش صفرای سیاه با خون عارض گردد. (منتهی الارب)