بنصر

انگشت میانه انگشت کوچک و وسطی و به عبارتی انگشت چهارم از جانب شست را بِنصِر گویند، انگشت حلقه

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
۰ (۰ رای)