پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

نواصیر (نواسیر)

نواصیر یا نواسیر جمع ناصور و ناسور و به معنای زخم های کهنه و عمیقی است که بیشتر در کنج چشم، حوالی مقعد، بن دندان، نزدیک به امعای مستقیم و خصیه پدیدار گردیده و از آن چرکاب می آید.