پیج اینستاگرام طبایع
ما را دنبال کنید

خدر

خَدَر: خواب رفتگیِ و بی حسی اعضای بدن، سست شدن اندام ها و احساس مورمور شدن اعضاء، علتی که در آن حس لمس پدید می‌آید و اگر علت ضعیف باشد همراه با رعشه و اگر قوی باشد با سستی اعضاء همراه است.