فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

جبهه

جَبهه به معنای پیشانی، قسمت بالای ابروها و زیرموهای پیش سر است.