پیج اینستاگرام طبایع

جبهه

جَبهه به معنای پیشانی، قسمت بالای ابروها و زیرموهای پیش سر است.