مشاهده و دانلود جزوه های آموزشی
ما را دنبال کنید

اصبع

انگشت دست یا پا. جمع اصابع، اصابیع. (منتهی الارب).

انگشتان دست عبارتند از: (ابهام، سبابه، اصبع الوسطى، البنصِر و الخِنْصِر).