پیج اینستاگرام طبایع

اماله

حقنه کردن، تنقیه کردن؛ شستشوی روده ها؛ واردکردن مایعات روان در امعا و احشا از طریق مقعد یا واژن برای پاک کردن روده انسان یا حیوان و رفع یبوست (فرهنگ نظام ) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین) و از مبطلات روزه می باشد.

اماله همان تنقیه یا حقنه است که در اصطلاح پزشکی به آن enema می گویند و برای پاکسازی روده بزرگ انجام می شود. این روش برای جراحی روده و یا رساندن املاح به روده بزرگ از طریق رکتوم به کار می رود.

اماله کردن در طب قدیم برای درمان یبوست شدید کاربرد داشت. در این روش درمانی داروی ملین از طریق مخرج وارد روده می‌شود.