پیج اینستاگرام طبایع

بواسیر

زخم و ورم رگ های مقعد، که از خون سوداوی غلیظ پدید آمده و حاد آن موجب خونریزی می شود و غالباً بر اثر یبوست، نشستن زیاد، ضعف جریان خون و فشار وارد بر جداره روده بروز می کند و در مراحل پیشرفته با جراحی معالجه می شود.

در برخی منابع نیز بواسیر، گوشت اضافه ای که در مقعد یا بینی پیدا شود، تعریف گشته است. بواسیر بینی که گوشتی زائد در دماغ است گاه سست و سفید و بدون درد است و معالجه آن آسان باشد و گاه سرخ و با درد سخت توأم است که معالجه آن نیز سخت است.

از نظر پزشکی تورم مخاط و انساج عضلانی و پوششی اعضای داخلی، تورم سیاهرگ‌های نزدیک به مقعد در راست روده که اغلب دردناک است و ممکن است در نتیجه فشار، شکاف برداشته و خون دفع شود، تعریف گشته است.