فرصتی بسیار مناسب برای صاحبان کسب‌وکار
ما را دنبال کنید

بواسیر لحمی

در اصطلاح طب سنتی، منظور از بواسیر لحمی، پولیپ است که انواع مختلفی دارد: بواسیر لحمی: پولیپ بواسیر لحمی اذن: پولیپ گوش بواسیر لحمی بینی: پولیپ بینی  بواسیر لحمی رحم: پولیپ رحم